Solvarme

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

SOLFANGERE

Solfangere omdanner energien i solstrålene til varme, som kan brukes til oppvarming av rom og/eller tappevann. Et solfangeranlegg består grovt sett av solfanger, rørføring, varmelager (akkumulatortank) og styringssystem med pumpe, og leverer typisk 300–500 kWh varme per kvm solfangerareal, avhengig av type solfangere og systemløsning. I likhet med solceller kan solfangere integreres i bygningsfasaden eller taket, og slik erstatte andre bygningsmaterialer, eller de kan plasseres utenpå tak, vegger eller på mark.

I Norge utgjør oppvarming en stor del av energibruken i bygg. For husholdninger er det estimert at om lag 78 % av energibruken går til oppvarming av bygg og til varmtvann (Olje- og energidepartementet 2016). Dersom formålet er å benytte solenergien til oppvarming, så er det fordelaktig å konvertere solstrålene direkte til varme fremfor å gå veien om strøm. De fleste solfangeranlegg har en tilbakebetalingstid på mellom 5 til 15 år, mens levetiden for anleggene ligger på rundt 20 til 30 år – avhengig av type solfangere og systemløsning. Solfangeranlegget gir dermed gratis varme i mange år etter at det er nedbetalt.

I solfangeren blir strålingsenergi fra solen omdannet til varme. Varmen avgis til et varmebærende medium som sirkulerer gjennom solfangeren. Det varmebærende mediet (varmemediet), er vanligvis vann eller en blanding av vann og glykol, men også luft kan være varmemedium. Varmemediet sirkulerer fra solfangeren via et rørsystem og inn til et varmelager hvor varmen avgis, gjerne via en varmeveksler. Varmelageret er oftest en isolert tank / beholder fylt med vann, videre kalt akkumulatortank.

Varmen fra akkumulatortanken avgis videre til byggets varmesystem, enten som oppvarmet forbruksvann, som varme til radiatorer eller gulvvarme, eller som en kombinasjon av disse. Solvarmeanlegget leverer ikke nok varme til å dekke alt energibehov til forbruksvann og oppvarming hver dag gjennom hele året, og må derfor kombineres med en annen varmekilde.
Fornybare varmekilder som kan kombineres med et solvarmeanlegg er elektrisitet, bioenergi, varmepumper og fjernvarme.

Håndbok om Solenergi  trykk her

Tekst er lånt fra Norsk solenergi forening

Her er en skisse på hvor komplekst dette kan settes sammen, men sammen med SOREL som lager styre systemer og SGP Armatech, så kunne dette knytes sammen

Solvarme

Om oss

Vi er en gjeng med masse kunnskaper i mange forskjellige retninger.
Vi har elektriker, rørlegger, programmerer og økonom.
Ved å slå oss sammen kan de vanskelige jobbene som ellers utføres av store konsern gjøres uten problemer.
Vi søker løsninger ikke problemer.

Grønn profil

Selskapet har valgt en grønn profil på bakgrunn av livsvalg og interesser. Vi vil gjøre de tingene som ikke er gjort fra før og sier som Pippi Langstrømpe «Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert.» og «Hvordan skal jeg vite det når jeg aldri har forsøkt.» 

Hvor jobber vi

Vi holder til i Østfold og har mange jobber i Oslo, Akershus og Vestfold. Vi tar også oppdrag utenfor vårt distrikt, så ta kontakt for tilbud.

Vi rydder opp for deg

Har du varmeanlegg som ikke fungerer?
Da kan vi kanskje hjelpe, vi reparerer også der andre har startet og ikke ferdigstilt eller rett og slett ikke fikk til.

Vi har kompetansen og viljen til å få det riktig for optimalisert utnyttelse av oppsamlet energi og distribusjon av denne.